czwartek, 21 listopada 2013

Alegorie czasu Bogdana Konopki i Obecność ("Format" nr 66) / Bogdan Konopka's allegories of time and Presence ("Format" No. 66)

Dostępny jest już 66 numer "Formatu", w którym opublikowałem dwa teksty. Pierwszy to artykuł o najnowszych, dość nietypowych, fotografiach Bogdana Konopki, wykonanych na polaroidach z wykorzystaniem efektu solaryzacji. Jest to jednocześnie pierwsza publikacja omawiająca te prace. Drugim jest sprawozdanie i kilka refleksji z ubiegłorocznych warsztatów w Banicy. Serdecznie zapraszam do lektury, a poniżej zamieszczam kilka wybranych przykładów, omawianych przeze mnie polaroidów Bogdana.

The new 66 issue of artistic magazine "Format" is now avaliable, with my two articles published. One about the recent, quite unusual, photographs by Bogdan Konopka, who used 4x5 black and white Polaroids with the solarization effect. It is also the first article discussing his new work. The second is a report and some thoughts from last year's photo workshop in Banica. Here are a few selected examples from Konopka's Polaroids series.  

Polaroid 01, fot. Bogdan Konopka

 Polaroid 02, fot. Bogdan Konopka

 Polaroid 04, fot. Bogdan Konopka

 Polaroid 05, fot. Bogdan Konopka

 Polaroid 07, fot. Bogdan Konopka

 Polaroid 08, fot. Bogdan Konopka

 Polaroid 11, fot. Bogdan Konopka

Polaroid 12, fot. Bogdan Konopka


Recenzja bieżącego numeru "Formatu" w serwisie Fototapeta, autorstwa Marka Grygla: link.