niedziela, 22 sierpnia 2010

Koszary, Wrocław / Barracks, Wrocław

Fotografie przedstawiają wrocławski kompleks dawnych koszar, mieszczących się przy ulicy Koszarowej i Sołtysowickiej. Na początku XX wieku wybudowano na tym terenie koszary im. Hindenburga, w których po wojnie stacjonowały wojska sowieckie.
sierpień/wrzesień 2010

The photographs present the former barracks complex in Wrocław, located on the Sołtysowicka and Koszarowa Street. At the beginning of the twentieth century Hindenburg's barracks were built there. After the second world war this was the place where Soviet troops were stationed.
August/September 2010

Dawna oczyszczalnia ścieków, Wrocław / Old Wastewater Treatment Plant, Wrocław


sierpień 2010 / August 2010

Przedwojenne płyty nagrobne w kościele w Piotrowicach / Pre-war gravestones in the church in Piotrowice
sierpień 2010 / August 2010

Pomnik Armii Radzieckiej, Wrocław / Monument of the Soviet Army, Wrocławsierpień 2010 / August 2010