wtorek, 9 lipca 2013

"Miejsca chaosu Josefa Koudelki" / "Josef Koudelka’s places of chaos"

     

Josef Koudelka, Arles 2012, fot. Bogdan Konopka

 "Widzę w czerni i bieli. Kolor mnie nie interesuje." J. Koudelka
"I see in black and white. The color doesn't interest me." J. KoudelkaInterwencja państw członkowskich Układu Warszawskiego w Czechosłowacji z sierpnia 1968 r. jest wydarzeniem, które zazwyczaj analizuje się głównie pod kątem faktograficznym. Istota i charakter tej wojskowej akcji zostały przez historyków bardzo dobrze rozpoznane i udokumentowane, a decyzje polityczne, kierujące wojska pięciu państw na teren kraju, który wszedł w okres odwilży, wpisują się, przy spojrzeniu z dzisiejszej perspektywy, w brutalną logikę komunistycznych rządów.

Fotografie Josefa Koudelki (ur. 10.01.1938 w Boszkowicach, b. Czechosłowacja) z pierwszych siedmiu dni Operacji Dunaj są niepokojące nie tylko ze względu na to, co przedstawiają, ale głównie ze uwagi na fakt, że nie dają nam właściwie żadnej odpowiedzi. Wzmagają jedynie konsternację i stawiają pytania, z którymi nie sposób sobie poradzić.

(fragment artykułu)

M. Palka, Miejsca chaosu Josefa Koudelki, kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” 2013, nr 2 (20), s. 50-55.Josef Koudelka’s places of chaos


The intervention of the
member countries of the Warsaw Pact in Czechoslovakia in August 1968 is an event that is usually analyzed primarily in terms of factual information. The nature and character of this military action have been very well researched and documented by historians . The political decisions directing the troops of five countries  to the area of ​​ Czechoslovakia,   which was entering these days a period of Thaw, fit, when viewed from today's perspective, the brutal logic of communist regime.

Josef Koudelka’s (born 10.01.1938 in Boskovice, former Czechoslovakia) photographs from the first seven days of Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia are worrying to us not only because of what they represent, but mainly due to the fact that they don’t actually give us any answers. These photographs  only intensify confusion and ask questions, that are impossible to deal with.

(excerpt from the article)

M. Palka, Miejsca chaosu Josefa Koudelki, kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” 2013, 2 (20), pp. 50-55.

"Permanentna konferencja", rozmowa z prof. Adamem Jezierskim o Studium Generale


Moja rozmowa z prof. Adamem Jezierskim pt. "Permanentna konferencja" o interdyscyplinarnym seminarium Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa, ukazała się w lipcowo-sierpniowej "Odrze" (nr 7-8/2013), s. 91-94.


prof. Adam Jezierski, fot. M. Palka


Inny artykuł o Studium Generale, autorstwa Bogumiła Dudczenko, ukazał się w najnowszym "Przeglądzie Uniwersyteckim", na stronie 14.