piątek, 13 września 2013

Słowa, słowa, słowa...


 Książki jeszcze ciepłe, prosto z drukarni. Z moją okładką:


... i trzema tekstami:

1) Recenzja książki Waltera Benjamina Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków
2) Komentując święte teksty. Recenzja polskiego przekładu książki Bernda Wittego Żydowska tradycja i literacka nowoczesność3) Światy zapośredniczone. Wybrane zapiski doświadczeń narkotycznych Waltera Benjamina w świetle hermeneutyki Paula Ricoeura

Beskid Niski / Laborec Highlands
fot. M. Palka, 13.09.2012