niedziela, 15 września 2013

Les Ambitieux i Borys Michajłow

Pracując nad tekstem o fotografiach Borysa Michajłowa do kwartalnika "Res Publica Nowa" przypomniałem sobie o jego zdjęciu anonimowego mężczyzny, z serii Luriki. Znałem je już od paru lat, ale miałem wrażenie jakbym widział niedawno coś podobnego. Wróciłem raz jeszcze do artykułu Bogdana Konopki o festiwalu L'Eté Photographique de Lectoure i przeglądając zaprezentowane w nim fotografie trafiłem na pracę z Renauda Auguste-Dormeuil'a zatytułowaną Ambitni. Obie realizacje dzieli oczywiście spory dystans czasowy, a przede wszystkim historyczny, co umiejscawia te fotografie w zupełnie innym kontekście politycznym. Z drugiej strony ich estetyka jest tak samo aktualna. Borys Michajłow, seria Luriki (realizowana w ZSRR w latach 1971-1985). Przedstawia znalezioną czarno-białą fotografię, poddaną manipulacji. Skan z: Gilda Williams, Boris Mikhailov, Phaidon 2001. 


Renaud Auguste-Dormeuil, Les Ambitieux, 2008 (fototapeta.art.pl)


Czarne
fot. M. Palka, 15.09.2012