poniedziałek, 29 lipca 2013

6 metrów przed Paryżem Eustachego Kossakowskiego / 6 mètres avant Paris by Eustachy KossakowskiWszystkie 159 fotografii z serii 6 metrów przed Paryżem Eustachego Kossakowskiego można oglądać od 18 lipca we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty. Duża przestrzeń wystawiennicza pozwoliła na zaprezentowanie prac na długiej, owalnej ścianie, dzięki czemu podczas oglądania fotografii wykonujemy wędrówkę podobną do tej, jaką odbył w swoim artystycznym projekcie Kossakowski, fotografując wszystkie tablice okrążające Paryż - wskazujące miejsce, od którego administracyjnie, ale i symbolicznie, zaczyna się miasto.

Nawet jeśli jest to forma fotograficznego dowcipu, to jest to dowcip celny, aktualny oraz o głębokim znaczeniu. Stanowi jedną z wielu prób estetycznej demitologizacji tego, zamkniętego od 1860 roku w 20 dzielnicach, miasta. Wyznaczone w XIX wieku granice Paryża, który od tego czasu obrósł w nowe symbole i znaczenia, zaczęły oddzielać tą "stolicę XIX wieku" od jej własnych przedmieść. Za żadną z tabliczek, które Kossakowski zaczął fotografować w 1971 roku, nie znajdziemy przyciągającego wizualnie miasta.

To już trzecia w tym roku i jednocześnie druga kompletna w Polsce wystawa prezentująca całą serię Kossakowskiego. Pierwsza miała miejsce w Warszawie w siedzibie Fundacji Arton, druga (kompletna) w Krakowie.

Wystawa nosi tytuł: 6 metrów przed Paryżem – 159 fotografii obiektywnych Eustachego Kossakowskiego. Do obejrzenia jest też album, który niewątpliwie warto kupić. Eustachy Kossakowski, 6 mètres avant Paris, fot. M. Palka

All 159 photographs of the project Six meters to Paris by Eustachy Kossakowski can be viewed from July 18 in Wroclaw New Horizons Cinema. A large exhibition space allowed to present the photographs on a long, oval wall, so when you look at them you move in the similar way, which Kossakowski went during his artistic project - photographing every road sign circling Paris, which indicate the point where the city begins, both in administrative and symbolic way.

Even if it is a form of photographic joke, it is accurate, current and of deep significance. It is one of many attempts of aesthetic demythologization of this city, which is closed with bounds of 20 districts until 1860. The boundaries set in the nineteenth century, of the city which has since overgrown with new symbols and meanings, began to separate the "capital of the nineteenth century" of its own suburbs. Behind neither of "Paris" road signes, which Kossakowski started photographing in 1971, we can find any form od visually attractive city.

This is the third this year, while the second complete exhibition in Poland, presenting
6 mètres avant Paris by Kossakowski. The first took place in Warsaw at the Foundation Arton, the second (complete) in Krakow.

The exhibition is entitled: 6 meters to Paris - 159
objective photographs by Eustachy Kossakowski. There is also an album 6 mètres avant Paris which is definitely worth buying.