środa, 9 maja 2012

Autostradowa Obwodnica Wrocławia, maj 2012 / Wrocław Orbital Motorway, May 2012


Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia stanowiła silną ingerencję w tkankę miejską. Widać to wyraźnie na przykładzie sąsiadujących z nią niszczejących, opuszczonych zabudowań mieszkalnych. Część domów wyburzono, a inne są systematycznie rozbierane. Szczególnie dotkliwie przebiegła budowa Mostu Rędzińskiego, przecinającego z jednej strony dziewiczy, trochę tajemniczy Las Pilczycki. Na zdjęciu widać betonowe ekrany obwodnicy, znajdującej się obok dogorywającego domu. Fotografia jest elementem serii, którą zacząłem realizować w maju 2012 roku.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz