środa, 11 maja 2011

Carl Schirdewan AG - przedwojenna wytwórnia wódek, Wrocław, maj 2011 / Carl Schirdewan AG - pre-war distillery and alcohol factory, Wrocław, May 2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz