środa, 19 października 2011

Były niemiecki obóz koncentracyjny Gross-Rosen, październik 2011 / former German concentration camp Gross-Rosen, October 2011

              Kamieniołom byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, październik 2011
              Stone-pit used in the former German concentration camp Gross-Rosen, October 2011Kilkukrotne wyjazdy do byłego obozu Gross-Rosen (Rogoźnica) na Dolnym Śląsku i próby sfotografowania tego (nie-)miejsca, wzbudziły we mnie dylematy związane z problematyką reprezentacji. Dopiero, kiedy znalazłem we wsi Rogoźnica wmurowane w mur terenu kościoła epitafium, które było już prawie całe starte, zrozumiałem, że w dialogu z ujęciem na kamieniołom (który zresztą czynny był jeszcze długo przed i po wojnie) pojawi się może na moment siła tego przedstawienia.

Wieś, obok której znajduje się były obóz i od której wziął on swoją nazwę, ze startym przez czas epitafium, pozwoliła mi w pewnym sensie na - zapośredniczone przez fotografię - doświadczenie niewyobrażalnego. Przedstawione dwa miejsca, w przeszłości tak od siebie różne, stanowią jednak całość.


After taking repeatedly visits to former concentration camp Gross-Rosen (Rogoznica) in Lower Silesia and attempting to photograph this (non-)place, there soon arose dilemmas associated with the issue of representation. It was only until I found the epitaph in the village Rogoznica built into the wall of the church grounds, which was almost all worn down, when I realized that in the dialogue between this and the photograph of the quarry (which, moreover, was active for a long time before and after the war) may appear the strength of this parallel.

The village, which is located next to the former camp (and from which it took its name), with worn down by time epitaph, let me in some way to experience the unimaginable. Experience which is mediated by photography. Those two places were so different from each other in the past, but remain one.

              Epitafium z cmentarza we wsi Rogoźnica, październik 2011 
              Epitaph of the cemetery in the village of Rogoźnica (formerly Gross-Rosen), October 2011

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz